Miljöteknologi

D3 System arbetar med olika processer till ytbehandling och tekniker för rening och återvinning av vatten samt lösningsmedel. Vi har många års erfarenhet som problemlösare för industrin, och vi ser till att de miljömässiga konsekvenserna minimeras.

Vi producerar två typer av flockningsanläggningar. Den ena anläggningen arbetar uteslutande med vattenburna produkter. Den andra typen arbetar med alla typer av färger; lösningsmedel, epoxy, vatten och liknande.

Vi förhandlar destillatorer för återvinning av lösningsmedel, som bl.a. är använt till tvätt av sprutpistoler och målningsdysor etc.

Processoptimering

För att få störst utbyte av sin målningsprocess, är det viktigt med en optimal lösning. Vi har många års erfarenhet av projektering och ombyggnad av utrustning för ytbehandlingsanläggningar. Vi kan erbjuda Know How inom ytbehandling i såväl manuella som automatiserade målningsanläggningar.

Vatten och luft är viktiga element i många målningsanläggningar. Det kan vara dyrt att inte ha kontroll på vattenförbrukning och luftcirkulation. Vi kan hjälpa till att optimera båda delarna.

Ring och få ett samtal med oss om vad vi kan göra för dig på tlf. +45 44 53 47 53. +45 4453 4753.

Förbrukningsprodukter

D3 System kan leverera alla former av förbrukningsprodukter till målnings och lackeringsanläggningar. Inklusive bl.a. industrikemikalier relaterade till ytbehandling, industrifilter för rening av cirkulerad luft från processer eller produktionslokaler samt medel för strippning/rengöring av bl.a. upphängningskrokar.

Önskar du säkerhetsdatablad till några av våra kemiprodukter, är du mycket välkommen att kontakta oss på E-mail: mail@d3system.dk

Service

För att få det bästa målningsresultatet är det viktigt, att allt fungerar som det skall i anläggningen. Det är dyrt med ett produktionsstopp, och det är därför viktigt att serva sin anläggning regelbundet.

Vi har servat många anläggningar och vet, vad vi skall titta på och ev. byta ut slitdelar för att undgå dyra produktionstopp. Vi vill samtidigt ge goda råd för optimering av anläggningen, rengöring och andra nödvändiga och lönsamma initiativ.

Vi har ett tätt samarbete med b+m surface systems GmbH tekniker för service, programmering och troubleshooting på deras målningsrobotar.