Filter

D3 System kan leverera filter i alla former av material för rensning av luft till eller från processer eller produktionslokaler. Det arbetass här med traditionell luftfiltrering samt mera avancerade former av stoftupppsamling och filtrering.

Tilluftsfilter eller utsugsfiltrer är grovfilter till filtrering av större partiklar eller finfilter för filtrering av mindre och helt fina partiklar. Filtren kan fås i olika kvaliteter och storlekar, allt efter vilken uppgift de ska lösa.

Filtren, som används i torra sprutboxar, är vanligen Andreafilter eller CI-filter (Colombus filter).

Andreafiltret är upbyggt som en labyrint, tar upp överskottsfärg från målningsprocessen. Filtret har en hög uppsamlingsgrad och stor absorptionsyta samtidigt med ett lågt tryckfall. På baksidan av filtret sitter ett dubbelt sträckband, som medverkar till att filtret behåller sin form, och att luftgenomströmningen är riktig och likartad. Andreafiltret kan absorbera ca. 20 kg färgpigment pr. m2 filteryta.

CI-filtret finns i flera varianter allt efter den utskiljningsgrad, man vill ha. Filtren går från 87 – 99,5%. Filtren är uppbyggda i lager. Varje lager är konstruerat så, att luften ändrar ritkning och blir turbulent. Därmed uppnår man största möjliga kontakt mellam filtermediet och de färgpartiklarna, som skall fångas in. Varje lager har en ökande täthet, så att färgpartiklarna inte kan lägga sig på ytan av filtret, utan kan arbeta sig helt in i det, men utan att kunna komma igenom det sista lagret.