Lackeringsprocess

D3 System har genom mer än 30 år arbetat med optimering av lackeringsprocesser.

Vi står bakom flera hundra anläggningar, som har fått vår experthjälp, som sedan har optimerat deras lackeringsprocesser.

Vi undersöker om utsug/inblås passar samman. Det vill säga, att verksamheten lever upp till myndigheternas krav för utsugning i kabiner, samt att det är luftbalans och uppvärmd luft i lokalerna.

Vi säkrar oss om, att verksamheterna lever upp till gällande krav. Det vill säga zonindelning av lackeringsprocesserna.

Vi erbjuder ombyggnad av existerande anläggningar och optimerar på användning av filter, applicering etc.