Destilleringsanläggning

Destillator

Destillatorn gör det möjligt att destillera och återanvända lösningsmedel, som har används i olika produktionsprocesser. Lösningsmedlen återvinns genom destillation.

Det förorenade lösningsmedlet körs till kokpunkten, där det kondenseras i en värmeväxlare, som kyls via ventilerad luft. Denna procedur gör det möjligt att separera flyktiga ämnen (lösningsmedel) från föroreningar (pigment, harts, oljor etc.). Destillationsresterna stannar i tanken. Dessa rester rensas från tanken efter varje körning genom att vända destillatorn upp och ned eller att använda speciella destillationspåsar, som levereras av D3 System på beställning.

Processen föregår helt automatiskt. Termostaterna ställs in till den korrekta temperaturen till det lösningsmedel som skall destilleras. När allt lösningsmedel är förångat, stoppar anläggningen automatiskt.

Till destillatorn hör vissa säkerhetsfunktioner, som säkrar mot överhettning och övertryck på anläggningen.

Destillatorer arbetar normalt med atmosfäriskt tryck. När der emellertid används termolabila lösningsmedel eller lösningsmedel med hög kokpunkt (>150C), kopplas ett vakuumaggregat till för att sänka kokpunkten betydligt.

Vakuumaggregaten kan fås pneumatiska eller elektriska.

Det kan beställas automatiska fyllnings/tömnings system med pneumatiska pumpar (ATEX).

Uppmärksamma, att bara brännbara lösningsmedel, som är omfattade av gruppen av eksplosiva ämnen (IIA og IIB) och med en självantändningsgrad, som överstiger 250C, kan destilleras.

Har du en fråga
Så tveka inte att höra av dig

+45 44 53 47 53
mail@d3system.dk