Optimering av Vattenflöde i våta målningskabiner

Målningskabinen skall vara en miljövänlig arbetsplats samt vara ett effektivt hjälpmedel för att uppnå ett perfekt målnings-/lackeringsresultat. Detta kan endast uppnås, om luftströmmen i boxen är jämt fördelad.

Den våta målningskabinen består i princip av 2 delar. En lufttvättsdel och ett bottenkar. Lufttvättens uppgift är att avlägsna explosiv ånga samt att tvätta ur översprutad färg/lack från luften för uppsamling i boxens bottenkar.

Den utsugna luftmängden passerar igenom lufttvätten, vilkens effektivitet beror på vattenståndet i bottenkaret. Därför är det viktigt att vattenståndet håller en konstant nivå. Luftreningen är baserad på, att den utsugna luftmängden passerar en kraftig vattencyklon, där färg och lackpartiklar tvättas ur och returneras till bottenkaret. Det cirkulerade vattnet leds via returkanaler till den främre delen av bottenkaret eller vidare till en slamanläggning.

Det är mycket viktigt att vattenflödet är i ordning för att målningskabinen ska köra optimalt och därmed så miljövänligt som möjligt. Se också: Miljöteknologi – Slamanläggning.