Kontinuerligt arbetande slamsystem

Kontinuerligt arbetande slamsystem

Slamsystemet har till uppgift att kontinuerligt avlägsna slammet, som tillsammans med vatten pumpas till detta och som flyter i karet.

Slamanläggningen tar emot processvatten efter en lackeringsprocess, som med en självsugande pump för vattnet in i karets första rum. I det rummet får vattnet momentant mera plats, och hastigheten på vattnet faller. Rummet dit vattnet leds, är försett med ett överfall, som via detta för vattnet till nästa bassäng, där vattnets hastighet faller igen. Under dessa hastighetsskiftningar får lackslammet möjlighet att samla sig till flockar och stiga till ytan i karet, innan det långsamt transporteras fram mot slasken. Här skrapas lackslammet bort från vattnet och faller i en därtill avsedd säck.

Själva avskrapningen görs med ett pneumatiskt aggregat, som styrs av två cylindrar, som kör skrapan i en cykel, så att skrapan dels är i vattnet och dels rör sig upp mot slasken skjuvande slammet framför sig.

Automatiken och cykeln för skrapan styrs av en automatiktavla, som arbetar helt pneumatiskt och också innehåller en timer, som även den fungerar helt pneumatiskt. Därmed är risken med arbete i klassade zoner minimerat.