Dränering av slam

Slampress för dränering av lackslam från lackeringsanläggningar
Slampressen är till för dränering av färgslam från lackeringsanläggningar. Slampressen från D3 System är ett effektivt och hållbart system för dränering av slam från lackeringsanläggningar och har låga underhålls och driftkostnader.

Fördelar

  • Lägre kostnad för att bli av med färgslammet.
  • Smidigare hantering av färgslam.
  • Mindre luktproblem och förorening med vått färgslam omkring lackeringsanläggningen.

Funktion
Det vattniga slammet från f.eks. en kontinuerligt arbetande slamanläggning leds direkt in i slambehållaren. Pumpen för slambehållaren transporterar slammet till pressen, där det blir komprimerat och dränerat på vatten. Om nödvändigt kan ett avvattningsmedel tillsättas. Det pressade vattnet är således helt klart. I den översta änden av pressen, blir det dränerade slammet kontinuerligt lett via en transportskruv ned i en behållare eller jutesäck for senare avlägsning.

Slam från slamanläggning (lackering på plast, blandade typer av färg)
Till press: 10% torrhalt
Pressat slam: 40-50% torrhalt

Slam från slamanläggning (lackering på trä, UV-lack)
Till press: 15% torrhalt
Tillsättning av avvattningsmedel för att få klart processvatten.
Pressat slam: 40% torrhalt

Slam från Aqua Systemet (Tvättvatten från lackering på trä och limpressar)
Till press: 10-15% torrhalt
Pressat slam: 40-50% torrhalt