Avfettning

D3 System har ett brett sortiment av produkter för avfettning av metall och komposit material. Vi spänner från starkt alkalisk avfettning till kraftigt sur avfettning.

Vi testar olika produkter hos kunden innan vi tillsammans beslutar oss för val av kemi. Vanligtvis varar en testperiod ca. 2 veckor. När vi undersöker val av kemi på komposit material, är det viktigt för oss, att det första testet skickas ned till vårt laboratorium i Tyskland.

Det är viktigt att få definerat vilka önskemål kunden har för avfettningen: alkalisk eller sur. Likaså att få kännedom om processen, som ligger till grund for lackeringen av ämnena. Särskilt temperaturen kan spela en inte obetydelig roll för effektförbrukningen.

Det är i dag ett stort fokusområde, hur man mest effektivt kan reducera sina omkostnader. Det tittas för sällan på effektförbrukning på uppvärmning av avfettningsbad/powerwash.

Våra kunder sprider sig från stora koncerner till mindre verksamheter.

Vårt motto är: INGEN UPPGIFT ÄR FÖR LITEN.