Afvanding af slam

Slampresse for afvanding af lakslam fra lakeringsanlæg
Slampressen er til afvanding af malingsslam fra lakeringsanlæg. Slampressen fra D3 System er et effektivt og bæredygtigt system for afvanding af slam fra lakeringsanlæg med lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger.

Fordele

  • Lavere bortskaffelsesomkostninger for malingsslammet.
  • Nemmere håndtering af malingsslam.
  • Mindre lugtproblemer og forurening med vådt malingsslam omkring lakeringsanlægget.

Funktion
Det vandige slam fra f.eks. et kontinuerligt arbejdende slamanlæg ledes direkte ind i slambeholderen. Pumpen for slambeholderen transporterer slammet til pressen, hvor det bliver komprimeret og dehydreret. Om nødvendigt kan der tilsættes et afvandingsmiddel. Det pressede vand er således fuldstændigt klart. I den øverste ende af pressen, bliver det afvandede slam kontinuerligt ledt via en transportsnegl ned i en beholder eller jutesæk for senere bortskaffelse.

Slam fra slamanlæg (lakering på plast, blandede typer af maling)
Tilgang:             10% tørstof
Presset slam:    40-50% tørstof

Slam fra slamanlæg (lakering på træ, UV-lak)
Tilgang:             15% tørstof
Tilsætning af afvandingsmidler for at få klart procesvandet.
Presset slam:    40% tørstof

Slam fra Aqua Systemet (Skyllevand fra lakering på træ og limpresser)
Tilgang:             10-15% tørstof
Presset slam:    40-50% tørstof