Destilleringsanlæg

Destillator

Destillatoren gør det muligt at destillere og genbruge opløsningsmidler, der har været brugt i forskellige produktionsprocesser. Opløsningsmidlerne genvindes ved destillation.

Det forurenede opløsningsmiddel bringes til kogepunktet, hvorefter det kondenseres i en varmeveksler, der køles via ventileret luft. Denne fremgangsmåde gør det muligt at adskille flygtige dele (opløsningsmidler) fra forureningskilder (pigmenter, harpiks, olier etc.). Destillationsresterne bliver i tanken. Disse rester fjernes fra tanken efter hver arbejdsgang ved at vende destillatoren på hovedet eller ved at anvende de specielle destillationsposer, der leveres af D3 System på bestilling.

Arbejdsgangen foregår helt automatisk. Termostaterne indstilles til den korrekte temperatur til det pågældende opløsningsmiddel, der skal destilleres. Når al opløsningsmidlet er fordampet, stopper anlægget automatisk. 

Til destillatoren hører visse sikkerhedsfunktioner, der sikrer mod overophedning og overtryk på anlægget.

Destillatorer arbejder normalt ved atmosfærisk tryk. Når der imidlertid anvendes termolabile opløsningsmidler eller opløsningsmidler med højt kogepunkt (>150°C), kobles der et vakuumaggregat til for at sænke kogepunktet betydeligt.

Vakuumaggregaterne kan fås pneumatiske eller elektriske.

Der kan bestilles automatisk fylde/tømme system med pneumatisk pumpe (ATEX).

Bemærk, at kun brændbare opløsningsmidler, der er omfattet af gruppen af eksplosive stoffer (IIA og IIB) og med en selvantændelsesgrad, der overstiger 250°C, kan destilleres.

Har du et spørgsmål
Så tøv ikke med at tage kontakt

+45 44 53 47 53
mail@d3system.dk