Optimering af vandflow i malekabiner med vand

Malekabinen skal være en miljøvenlig arbejdsplads samt være et effektivt hjælpemiddel for at opnå et perfekt malings-/lakeringsresultat. Dette kan kun opnås, hvis luftstrømmen i boksen er jævnt fordelt.

Den våde malekabine består i princippet af 2 dele. En luftvaskerdel og et bundkar. Luftvaskerens opgave er at fjerne eksplosive dampe samt at udvaske overskydende maling/lak fra luften for opsamling i boksens bundkar.

Den udsugede luftmængde passerer igennem luftvaskeren, hvis effektivitet afhænger af vandstanden i bundkarret. Derfor er det vigtigt at vandstanden holder et konstant niveau. Luftrensningen er baseret på, at den udsugede luftmængde passerer en kraftig vandcyklon, hvor maling og lakpartikler udvaskes og returneres til bundkarret. Det cirkulerede vand ledes via returkanaler til den forreste del af bundkarret eller videre til et slamanlæg. 

Det er meget vigtigt at vandflowet er i orden for at malekabinen kører optimalt og dermed så miljøvenligt som muligt. Se også: “Miljøteknologi – Slamanlæg”.