Affedtning

D3 System har et bredt udsnit af produkter til affedtning af metal og komposit materialer. Vi spænder fra stærk alkalisk affedtning til kraftig sur affedtning.

Vi tester forskellige produkter hos kunden inden vi sammen beslutter os for valg af kemi. Typisk varer en testperiode ca. 2 uger. Når vi undersøger valg af kemi på komposit materiale, er det vigtigt for os, at de første test finder sted på vores laboratorium i Tyskland.

Det er vigtigt at få defineret hvilke ønsker kunden har til affedtningen: alkalisk eller sur. Ligeledes at få kendskab til processen, der danner grund for lakering af emnerne. Specielt kan temperatur spille en ikke ubetydelig rolle omkring effektforbrug.

Det er i dag et stort fokusområde, hvordan man mest effektivt kan reducere sine omkostninger. Der kigges for sjældent på effektforbrug på opvarmning af affedtningsbade/powerwash.

Vores kunder spænder sig fra store koncerner til mindre virksomheder.

Vores motto er: Ingen opgave er for lille