Flokkeringsanlæg

Funktionsbeskrivelse: Aqua System fungerer ved at lede det forurenede vand fra rensningsprocesserne til en flokkeringstank, hvor der tilsættes D3 System flokkeringsmidler afhængig af den anvendte type maling. Flokkeringsprocessen forløber derefter automatisk. Først omrøres der kraftigt i et antal minutter, hvorefter omrøringen stoppes, og der gives tid til sedimentation eller flotation af de flokerede malingspartikler. Efter en vis tid … Læs Mere

Destilleringsanlæg

Arbejdsgangen foregår helt automatisk. Termostaterne indstilles til den korrekte temperatur til det pågældende opløsningsmiddel, der skal destilleres. Når al opløsningsmidlet er fordampet, stopper anlægget automatisk.  Til destillatoren hører visse sikkerhedsfunktioner, der sikrer mod overophedning og overtryk på anlægget. Destillatorer arbejder normalt ved atmosfærisk tryk. Når der imidlertid anvendes termolabile opløsningsmidler eller opløsningsmidler med højt kogepunkt … Læs Mere

Afvanding af slam

FunktionDet vandige slam fra f.eks. et kontinuerligt arbejdende slamanlæg ledes direkte ind i slambeholderen. Pumpen for slambeholderen transporterer slammet til pressen, hvor det bliver komprimeret og dehydreret. Om nødvendigt kan der tilsættes et afvandingsmiddel. Det pressede vand er således fuldstændigt klart. I den øverste ende af pressen, bliver det afvandede slam kontinuerligt ledt via en … Læs Mere