Filtre

D3 System kan levere filtre i alle former for materialer til afrensning af luft til eller fra processer eller produktionslokaler. Der arbejdes her med traditionel luftfiltrering samt mere avancerede former for støvopsamling og filtrering.

Med filtre menes alle former for materialer til rensning af luft til eller fra et produktionslokale.

Indblæsningsfiltre eller udsugningsfiltre er grovfiltre til filtrering af større partikler eller finfiltre til mindre og helt fine partikler. Filtrene fås i forskellige kvaliteter, alt efter hvilken opgave de skal løse.

Filtrene, som benyttes i tørre sprøjtebokse, er typisk Andreafiltre. Filtret er opbygget som en labyrint, der optager overskudsmaling fra operatørstedet. Filtret har en høj udskilningsgrad og stor absorptionsevne samtidig med lavt tryktab. På bagsiden af filtret sidder dobbelt strækbånd, som medvirker til at filtret beholder sin form, og at luftgennemstrømningen er rigtig og ensartet. Andreafilter kan absorbere ca. 20 kg. farvepigment pr. m2 filterflade.

Colombus filtret er også et meget anvendt filter i tørre sprøjtebokse. Det findes i flere varianter alt efter hvilken udskilningsgrad, man vil have. Filtrene går fra en udskilningsgrad fra 87-99,5%.

Filtret er opbygget i lag. Hver lag er konstrueret således, at luften ændrer retning og bliver turbulent. Dermed opnår man størst mulig kontakt med filtermediet og de farvepartikler som skal fanges ind. Ligeledes har hvert lag en øgende tæthed, således at farvepartiklerne ikke kun lægger sig på overfladen af filtret, men kan arbejde sig helt ind i det, dog uden at kunne komme igennem det sidst lag.