Kontinuerligt arbejdende slamanlæg

Slamsystemet har til formål kontinuert at fjerne den slam, der sammen med vand pumpes til dette, og som flyder i selve karet.

Slamanlægget modtager procesvand efter endt lakeringsproces, der med en selvansugende pumpe fører vandet ind i karets første rum. I dette rum for vandet momentant mere plads, hvorved hastigheden på vandet falder. Rummet, hvori vandet tilledes, er forsynet med et overfald, der via dette bringer vandet til næste bassin, hvor vandets hastighed igen falder. Under disse hastighedsskift får lakslammet mulighed for at udvikle sig til flokke og stige til vejrs i karet, inden det langsomt transporteres frem mod slidsken. Her skrabes lakslammet væk fra vandet og falder i en dertil indrettet sæk.

Selve afskrabningen foregår med et pneumatisk aggregat, der styret af to cylinder, bevæger selve skraberen i en cyklus, således at skraberen dels er i vandet og dels bevæger sig op af slidsken skubbende slammet foran sig.

Automatikken og cyklus for skraberen styres af automatiktavlen, der arbejder rent pneumatisk og i øvrigt indeholder en tidstæller, der ligeledes fungerer helt pneumatisk. Herved er risici ved arbejde i klassede zoner minimeret.

Slamanlægget kan leveres med selvfald eller pumpe for retuvand, alt efter hvor langt slamanlægget placeres fra sprøjteboksen.

Slamanlægget fremstilles i rustfrit materiale og leveres færdigmonteret fra frabrik med færdiginstalleret pneumatikskab.