Flokeringsanlæg

Aqua System 500

Aqua System er konstrueret til håndtering af forurenet vand fremkommet ved rensning af vandbaserede lakeringssystemer. Med renseprocessen er det muligt enten at fremstille rent vand, der kan anvendes til yderligere rengøring, eller, efter aftale med myndighederne, at lede vandet til det kommunale afløbssystem.

Som slutprodukter fremkommer der koncentreret slam og rent vand. Slammet skal, alt afhængig af indholdet, håndteres som miljøaffald eller almindeligt industriaffald.

Aqua System er ressourcebesparende og medfører ingen belastning af miljøet.

Funktionsbeskrivelse:

Aqua System 500 fungerer ved, at man leder det forurenede vand fra rensningsprocesserne til en flokeringstank, hvor der tilsættes D3 System flokeringsmidlerafhængig af den anvendte type maling. Flokeringsprocessen forløber derefter automatisk. Først omrøres der kraftigt i et antal minutter, hvorefter omrøringen stoppes, og der gives tid til sedimentation eller flotation af de flokerede malingspartikler. Efter en vis tid adskilles vandet i klart vand og slam. Det klare vand ledes til en rentank, mens slammet ledes til en beholder, hvorfra vandet yderligere og langsomt kan løbe fra slammet igennem en slamsæk. Derefter kan slammet stilles til tørring.

Aqua System er opbygget i syrebestandige plastmaterialer og rustfast stål.

Kapacitet:                                               500 ltr.

Forsyning:  3 x 400 Volt eller 3 x 230 Volt, 50 Hz.

Dimension: L x B x H = 2.400 x 900 x 2.800 mm.

Vægt med tom tank:                        ca. 350 kg.