Destillering

D3 System er forhandler af destillatorer fra firmaet IST - Italia Sistemi Tecnologici. Vi projekterer og leverer komplette aggregater til destillering af opløsningsmidler, hvor opløsningsmidlerne ønskes genbrugt. Typisk anvendes disse udrustninger til genvinding af skyllefortynder i forbindelse med rensning af lakdistributionssystemer. Aggregaterne anvendes til genvinding af bl.a. skyllefortynder og opløsningsmidler generelt. Skyllefortyndere/ opløsningsmidler kommes op i en beholder, om hvilken der befinder sig olie. I beholderen er placeret en varmebestandig pose, hvori væsken, man ønsker destilleret, ligger. Anlægget startes og olien varmes op til en på forhånd indstillet temperatur. Temperaturen indstilles i forhold til skyllefortynderens/ opløsningsmidlets kogepunkt.

Når processen er i gang, vil væsken koge for herefter at fordampe og søge ind gennem en køler, som får dampen til at fortætte sig og blive til flydende fortynder. Når processen er færdig, det vil sige, at fortynderen er fordampet, vil der som et restprodukt, kun være maling, pigmenter og bindemidler tilbage. Det er således ganske enkelt at bortskaffe restproduktet, da det har en fast konsistens, og som sådan ofte kan betragtes som almindeligt industriaffald. Destillatorerne fås fra 10 liter til 400 liter med eller uden automatisk påfyldning.