Kølezone & flash-off zone

Kølezone

Kølezonen konstrueres i færdigisolerede sandwich-paneler eller i varmgalvaniseret plade alt efter kundens ønske og behov.

Kølezonen anvendes til at køle godset ned med efter endt ovntid, således at varmen ikke ledes ud i produktionslokalet og godset hurtigere kan håndteres. 

Godset bliver kølet ned ved hjælp af kølige luftstrømme, der bliver blæst ind via et kanalsystem med luftgælder. Luften tages enten fra lokalet og blæses ud til det fri, eller tages fra det fri, der så via en varmeveksler, blæser det ned i kølezonens kanalsystem.

Flash-off zone

Flash-off zonen konstrueres i færdigisolerede sandwichpaneler eller i varmgalvaniseret plade alt efter kundens ønske og behov.

Flash-offen anvendes til at suge dampe fra opløsningsmidler væk fra det nymalede gods, således at dampene ikke spredes i produktionslokalet. Den pladseres bedst i umiddelbar nærhed af sprøjteboksen.

Flash-off zonen bliver ventileret via et kanalsystem med luftgælder, der suger dampene ud til det fri.