Våd sprøjteboks

Sprøjteboksen skal være en miljøvenlig arbejdsplads samt være et effektivt hjælpemiddel for at opnå et perfekt maling/lakkeringsresultat. Dette kan kun opnås, hvis luftstrømmen i boksen er jævnt fordelt.

 

Sprøjteboksen består i princippet af 2 dele. En luftvaskerdel og et bundkar.

Luftvaskerens opgave er at fjerne eksplosive dampe samt at udvaske overskydende maling/lak fra luften for opsamling i boksens bundkar.

Den udsugede luftmængde passerer igennem luftvaskeren, hvis effektivitet afhænger af vandstanden i bundkarret. Derfor er luftvaskeren udstyret med en automatik, der sørger for, at vandstanden holder et konstant niveau. Automatikken registrerer og styres af undertrykket i luftvaskeren.

Luftrensningen er baseret på, at den udsugede luftmængde passerer en kraftig vandcyklon, hvor maling og lakpartikler udvaskes og returneres til bundkarret, og det cirkulerede vand ledes via returkanaler til den forreste del af bundkarret.

Malingen nedbrydes af et specielt tilsat koaguleringsmiddel til en ikke klæbrig masse, der holdes flydende eller synkende, og som sådan kan ledes til slamtanken, hvorfra det kan opsamles og evt. afvandes før transport til slamhåndtering/destruktion.

Se også:

  • Forbrugsprodukter - Industrikemikalier
  • Miljøteknologi - Kontinuerligt slamanlæg