Miljøteknologi

D3 System A/S arbejder med forskellige processer til overfladebehandling og teknik for rensning af luft og vand samt genanvendelse af opløsningsmidler.

D3 System har lang erfaring som problemløser for industrien. Dette giver de virksomheder, der henvender sig, mulighed for, at få adgang til et netværk af ressourcer som projekterer, konstruerer, monterer og idriftsætter skræddersyede anlæg.

D3 System ser til at de miljømæssige konsekvenser minimeres.

Genanvendelse af opløsningsmidler

D3 System er i stand til at genanvende opløsningsmidler, der er brugt til afrensning af malepistoler eller maledysser. Det gør vi ved hjælp af et specielt anlæg, der fungerer som en destillator. Opløsningsmidlerne opvarmes til deres kogepunkt, sendes igennem en køler, fortættes og bliver igen til fortynder. Anlæggene fås fra 10 ltr. til 400 ltr. med eller uden automatisk påfyldning.

Forbrænding af opløsningsmidler

D3 System forhandler det amerikanske firma Munters Zeol's rensningsanlæg - hvor man renser luften uden for maleanlægget, så rensningsanlægget ikke forstyrrer maleprocessen. Zeoliten absorperer opløsningsmidlerne til senere frigørelse og forbrænding. Anlægget opkoncentrerer opløsningsmidlerne, så de enten kan afbrændes ved en katalytisk proces ved 450oC, eller ved 800oC ved en termisk proces. Anlæget kan med en 3,5 meter rotor rense op til 60.000 m3 luft pr. time og anvendes helt ned til 5.000 m3 pr. time.

Behandling af malerester

Som en af de få leverandører producerer D3 System selv to typer af flokeringsanlæg til behandling af ikke klæbrige malerester.

Det ene anlæg, der fungerer batchvis, arbejder udelukkende med vandbaserede maleprodukter. Det separerer maling og vand fra hinanden, så malingsaffaldet kan bundfældes.

Det andet anlæg, der arbejder kontinuerligt, arbejder med alle typer af malinger: opløsningsmidler, epoxy, vand o.lign. Ud over at separere de forskellige malerester og vand fra hinanden, opsamles det overskydende malingsafald i et separat kar, hvor man overfladeskimmer maleresterne.