Automation

D3 System varetager salg, distribution og servicering af avanceret lakeringsautomatik i form af b+m surface systems lakeringsrobotter, 2K- & 3K-anlæg samt tilhørende computerstyrede mixer- & overvågningssystemer. Anlæggene findes til såvel vand- som opløsningsbaserede malinger og lakker.

Anlæggene findes i dag i drift på et stort antal virksomheder i Danmark, Sverige og Norge.

Anlæggene kan finde anvendelse i både træ, metal og plastindustrien.