ELITDÖRREN AB

 

Til Elitdörren AB i Bankeryd, har D3 System A/S i samarbejde med Greiff Industrimiljö AB leveret et komplet lakeringsanlæg med en kapacitet på 160 færdigmalede døre pr. skift. Dette svarer til en dør hvert 3. minut.

Anlægget består af en primerkabine, mellemtørreovn, mellemslibezone, top-coat kabine og eftertørreovn.

Begge sprøjtekabiner bygger på D3 Systems velgennemprøvede No-pump system, og det giver en optimal udvaskning af forbisprøjtet lak. Kabinerne er udført i rustfast stål, og de er begge udstyret med lakeringsrobotten T1 (b+m surface systems GmbH). T1 er en robot, der er udviklet udelukkende med henblik på lakering, og dens suveræne rækkevidde giver programmøren optimale muligheder for en optimal lakering.

Wagner har leveret lakkøkken og sprøjteudrustning. Med farveskifteblokken monteret direkte på robotten, er tabet ved farveskift minimeret! Farveskift foregår ved indtransport af emner, og med en cyklustid på 3 minutter gælder det om at udnytte hvert sekund.

Emnerne i Bankeryd vendes horisontalt, for at kunne lægge et så tykt lag på som muligt, uden at få ”løbere” – hele 175 µm i våd lak bliver det til, og det er som det fremgår af videoen på begge sider. Lakeringen af døre udgør nu ikke mere flaskehalsen i produktionen i Bankeryd!