EM-FIBERGLAS A/S

Gelcoatanlæg hos EM-Fiberglas A/S

Glasfiber produktion har altid for mange været forbundet med manuelle og personalekrævende arbejdsrutiner, og således også hos EM-fiberglas A/S i Hornsyld, hvor man gennem mange år har produceret badekar til hospitaler, og generatorhuse til de store danske vindmølle producenter efter gamle kendte principper.

En ordre fra Volkswagen i Tyskland, på et stort antal tage til den nye transporter, betød imidlertid, at fabrikken måtte tænke i helt nye baner, i bestræbelserne på at automatisere produktionen så optimalt som overhovedet muligt.

Med udgangspunkt i en produktion med så lidt manuel indgriben som overhovedet muligt, har projektteamet hos glasfibergiganten, med D3 system A/S som sparingspartner, fået etableret et anlæg, som på gelcoatområdet, må siges at være unikt.

 

Princippet:

 

Anlægget er bygget op efter RTM-teknologien (Resin Transfer Moulding). En positiv og en negativ form lægges sammen om en glasfibermåtte, hvorefter polyestermasse ved injektion fylder hele formen. For at få en glat overflade påføres negativformen først en gelcoat (i den korrekte farve), som derefter fortørrer inden glasfibermåtten lægges i. Når polyesteren er udhærdet, kan taget afformes, og efter tilskæring af kanter, boring af huller og limning af forstærkninger, er taget færdigt og skal altså ikke lakeres yderligere.

 

Anlægget:

 

EM-fiberglas A/S har fået lavet to nikkelforme til anlægget. En til et langt tag og en til en kortere version. Formene transporteres rundt i anlægget på en transportbane, der kan positionere formene med en nøjagtighed indenfor 5 mm. Den rengjorte form køres ind i malerkabinen, hvor den afdækkes automatisk. Afdækningen sørger for, at tætningslisterne til den senere injektion af polyester forbliver rene under gelcoatpåføringen.

 

Den automatiske afdækning justeres automatisk til både den korte og den lange form.

 

Robotten:

 

Til opsprøjtning af formene har EM-Fiberglas A/S, fået installeret malerrobotten med markedets for tiden største rækkevidde, model T1 fra b+m surface systems GmbH. Robotten har tilstrækkelig rækkevidde til at sprøjte det lange tag op, uden at det er nødvendigt, at montere den på en traversskinne (den 7. akse). Styringen er PC-baseret og ligger på en maskine med Windows 2000 pro som styresystem, hvilket bl.a. gør det let at fejlsøge over modem. T1 er 100% tysk udviklet, og er forsynet med ”hollow wrist” hvor al materialefremføring foregår i centeret af robotarmen, hvilket minimerer slidtage på højtryksslangerne.

Gelcoat anlæg og sprøjtepistol:

 

Appliceringsudstyret kommer fra tyske Wolfangel GmbH, som har beskæftiget sig med gelcoatområdet i mere end 35 år. Nyt er det dog at lave farveskiftet fuldautomatisk, og på EM-fiberglas A/S er der lavet et farvekøkken for 3 farver (forberedt for 4). Gelcoat er en 2-kompo-nent lak, hvor mængden af hærder er meget lille (ca. 1:49). Derfor er det uhyre vigtigt, at hærder og gelcoat er blandet korrekt og tilstrækkeligt inden det påføres. For at sikre korrekt blandingsforhold konstant, er gelcoatpumpen og hærderpumpen parallelkoblet, og den indbyrdes dosering bliver således jf. vægtstangsprincippet altid korrekt.

Styring:

 

Fra styrepanelets touch screen, følges processen med opsprøjtningen. Herfra kan man manuelt indgive formstørrelse, farvevalg og programvalg. Ved opstart af anlægget skal hærder og gelcoat recirkuleres i slangerne, indtil de begge er fri for luftbobler. Efter endt arbejde skal anlægget skylles igennem, og alt dette styres ligeledes fra touch screen’ens overskuelige menuer.

Kontrol:

 

Som en ekstra sikkerhed er der indsat mængde målere, for nøjagtig flowmåling af gelcoat og hærder, som kontrollerer at blandingsforholdet ikke varierer mere end det er tilladt. Efter endt sprøjteprogram registreres forbruget af hærder og gelcoat, og dataene opsamles og gemmes til senere brug.

 

Afhærdning:

 

I hærdezonen fortørrer gelcoatlaget i ca. 15 min., inden der ilægges glasmåtte. Herefter køres formen ind under positiv-formen, og taget er klart til injektion af  polyester.