STOKKE AS

Visionært lakeringsanlæg til Stokke AS

Den norske møbelgigant Stokke, blev etableret i 1932 og har i mange år været toneangivende indenfor møbelindustrien, specielt hvad angår design og innovation. Blandt Stokkes succeser tælles blandt andet Børnestolen Tripp Trapp, som designedes af Peter Opsvik i 1972.

 

Store krav til produktionsapparatet

Stokkes ambitioner om og evne til at være nyskabende og banebrydende, stiller krav til deres  produktionsapparat. Konkurrencen i møbelbranchen skærpes til stadighed, og hos Stokke AS er man ikke i tvivl om at en af de vigtigste konkurrenceparametre er evnen til hurtigt at kunne omstille sig til nye trends, for således at bevare sin position som innovativ møbelproducent. Netop denne evne, stiller store krav til produktionsapparatet om hurtigt, let og billigt, at kunne omstilles til nye produkter.

Med dette som indgangsvinkel indgik D3 System A/S en aftale om at levere et nyt lakeringsanlæg, til StokkeGruppens afdeling i Tennfjord, Norge. Resultatet blev et unikt anlæg med et intelligent emnegen-kendelsessystem, og en kompliceret robotstyring med enkel brugerflade.

 

 

Anlægget

Anlægget består af en ophængnings/ nedtagningszone, en emnegenkendelses-station, to vådsprøjtebokse med hver deres robot og en tørrezone (eksisterende). Emnegenkendelsesstationen består af en lyskasse hvor de nyligt ophængte emner passerer forbi. To kameraer tager et digitalt billede af emnet, som derefter sammenlignes med en database af allerede indkodede emner. Genkendes emnet kaldes det til robotten hørende programnummer, og emnet lakeres efterfølgende. Genkendes emnet derimod ikke, stilles operatøren via den trykfølsomme skærm overfor to muligheder: Han kan enten manuelt indtaste et programnummer, efter at have konstateret om emnet hænger korrekt, eller han kan lave et nyt program, og gemme dette i databasen over emner.

Robotterne i de to sprøjtebokse påfører lakken i henhold til de programnumre der kaldes fra vision systemet, og operatøren har fuldt overblik over processen.

  

 

Visionen

Visionssystemet bringer nøjagtig den fleksibilitet ind i produktionen som man hos Stokke AS sætter så højt. Hængerne på conveyoren er emnespecifik, og har ofte plads til flere af samme emne. Det sker imidlertid ofte, at hængerne ikke er fyldt op, hvorved der normalt forekommer en del malingsspild. Nu har man imidlertid mulighed for at tilføje et nyt program til en hænger med færre emner end normalt, og derved undgå unødigt spild af lak. En anden fordel ved visionssystemet er at det fungerer, som en form for kontrol. Hvis et emne således ikke er korrekt hængt op (inden for en vis margen), kan systemet ikke genkende emnet, og operatøren vil blive bedt om at foretage manuel identifikation.

  

Brugerfladen

Visionssystemet, og de to lakeringsrobotter overvåges af en enkelt operatør via to trykfølsomme skærme, som med enkle tryk kan bidrage operatøren med den ønskede information og overblik.

 

 

Lakpåføringsudstyret

Da emnerne er meget forskellige i udformning og alle skal have klarlak på alle sider har Stokke her valgt et elektrostatisk påføringsudstyr fra Wagner, der endvidere via et varmeaggregat opvarmer lakken til ca. 40 grd. C. Derved opnår Stokke en besparelse på opløsningsmiddel på ca. 25 % samtidig med at det giver større mulighed for at påføre en større lagtykkelse i bare en arbejdsgang.

Anlægget arbejder automatisk hvilket også betyder at sprøjtepistolen med fastlagte intervaller selv via robotten sørger for renbørstning af lakstøv omkring sprøjtemundstykket, dermed minimeres de manuelle rengøringsrutiner betydeligt.