KOMPAN A/S

Kompan skimmer slammet og skummer fløden

D3 System har leveret og idriftsat en række individuelle løsninger til automatisk fjernelse af slam dannet af forbisprøjtet maling i sprøjtekabiner.

D3 System har netop installeret et anlæg til slamseparering på to sprøjtekabiner hos Kompan A/S. Anlægget renser kabinevandet for lakslam ved at tilsætte et overfladeaktivt stof og samtidig indblæse luft. Luftboblerne får slammet til at stige til vejrs, og fra vandoverfladen kan kager af slam efterhånden skimmes automatisk af. Kompan har sparet meget manuelt arbejde ved denne ændring, desuden holdes kabinevandet løbende rent. Endelig giver den samlede afvanding af slammet betydelige økonomiske gevinster, fordi mængden af kemikalieaffald til Kommune Kemi reduceres med 30 %.

Forbisprøjt på 40 %

Kompan fremstiller udendørs legeredskaber, primært af træ, i en meget høj kvalitet. Kunderne er typisk institutioner og offentlige legepladser. Kompan, der er en del af Lego-koncernen, ligger i Ringe på Fyn. Hovedmaterialet er tyk krydsfiner, som overfladebehandles med 2-komponent polyurethanmaling fra Teknos. Behandlingen foregår i to kabiner ved elektrostatisk påføring med højrotationsklokkepistoler på lodrette, scannerstyrede traversmaskiner. Forbisprøjtet skønnes til 40 %, og da det daglige malingforbrug typisk andrager 250 – 350 liter, havner hver dag mellem 100 og 140 l maling som slam i kabinevandet. Det brugte Kompans medarbejdere tidligere 1-2 timer om dagen til at fjerne manuelt. Arbejdet foregik i ubekvemme arbejdsstillinger, og med et bemærkelsesværdigt forbrug af husholdningssigter og gummihandsker. Sigterne blev brugt som fangstnet til slammet.

Det stille vand

Vandet i en sprøjtekabine har ikke megen ro på sig. D3’s slamseparationsanlæg omfatter derfor en udbygning af den oprindelige kabine med et bassinsystem med en beskeden luftforsyning i bunden. I bassinet står vandet relativt stille, bortset fra små luftbobler som stiger til vejrs og tager partikler af lakslam med sig til overfladen, hvor slammet koagulerer til et nogenlunde sammenhængende lag. Slamlaget skimmes automatisk fra vandoverfladen med to pneumatisk førte skrabere, som gradvis skubber materialet op ad en slidske. Herfra går slammets vej ud over kanten og ned i en tipvogn med filterbund. Filteret tillader vand at passere, og når en tipvogn er fuld, består indholdet af slam med et meget beskedent vandindhold. Det er en forudsætning for separationssystemet, at der tilsættes kemikalier, som ”afklæber” lakresterne i kabinevandet. Kemikalierne er overfladeaktive stoffer, som doseres løbende til kabinevandet. Stofferne hæfter sig til lakslammet, og forbruges således efterhånden. Doseringen skal derfor afpasses til malingforbruget. Anlægget har nu været i drift i mere end fire måneder. Ifølge projektansvarlig John Schwee hos Kompan har det automatiske anlæg til slamseparation medført et mærkbart bedre internt miljø. Der er ikke længere slam og vand på gulvet i området omkring maleanlægget. De tunge løft af spande med slam er også en saga blot. I dag kan operatørerne koncentrere sig om de maletekniske opgaver. John Schwee siger endvidere, at udover at have løst problematikken med automatisk slamafskumning, fungerer kabinerne langt bedre. Kabinernes vand er renset for maling, hvilket giver en bedre funktion, og rengøringsintervallerne inde i kabinerne er nu ændret fra 2 uger til 12. Endelig er slammet væsentligt mere tørt, ”faktisk sender vi nu 30 pct. mindre affald afsted” udtaler John Schwee. 30 pct. af 6 tons pr. måned er da en interessant besparelse, især når affaldet skal sendes til deponi.