FRAMEPAINT HOS NORGESVINDUET

Selvprogrammerende vindues- og dørlakeringsanlæg til Norgesvinduet.

Norgesvinduet, en af de største producenter af færdige vinduer og døre i Norge, har valgt et nyt lakeringsanlæg for fuldautomatisk lakering af deres vindues- og dørprogram med det nyudviklede koncept Framepaint fra D3 System.

Norgesvinduet har en lang tradition for kvalitetsproduktion. Produkterne er i dag typegodkendt og testes regelmæssigt. Virksomheden er desuden i dag kvalitetscertificeret gennem internationalt godkendt certificeringsselskab.

Med udgangspunkt i en stadig stigende produktion og ønsket om altid høj og ensartet lakeringskvalitet, samt i tillæg hertil, mulighed for optimering af processen sammen med et hurtigt og sikkert farveskifte, har Norgesvinduet valgt den nyeste teknik for lakering, der i dag er tilgængelig på markedet.

D3 står bag det helt unikke software, der gør det muligt, uden programmering af hvert enkelt vindue eller dør og uden brug af CAD tegninger eller anden form for 2- eller 3-dimensional emnegengivelse, at lade robotten generere sit program selv. Der anvendes et yderst avanceret kamerasystem, der via PC og tilhørende oprettet database overfører alle specifikke vinduesinformationer direkte til selve styringen for robotten.

Systemet tager højde for de forskellige typer af døre og vinduer, der kan forekomme, helt fra enkelte vinduer uden sprosse til vinduer med flere sprosser herunder kryds, samt fyldningsdør, dør med vindue og dør med vindue med flere sprosser. Ud over dette kompenseres der entydigt for diverse vinkelforskydninger samt emner, der ikke hænger centreret på conveyoren.

Frampaint er et fuldautomatisk softwaresystem, der uden indgriben fra bruger, forvalter og redigerer alle indsamlede data. Der findes for brugeren kun mulighed for at starte systemet og lukke det igen, ingen anden form for indgriben er mulig eller nødvendig.

Den nyeste geeration af lakeringsrobotten T1 fra b+m surface systems GmbH i Tyskland, er den, der giver muligheden for denne form for selvprogrammerende systemer. Robotten, der er baseret på den nyeste teknologi fra Bosch, er i dag en af de største og kraftigste robotter på markedet, der desuden via den nye Hollow Wrist, har så stort et arbejdsområde, at det er muligt, at arbejde med meget store rammer uden problemer med bevægelsesbegrænsninger.

Robotten arbejder selvfølgelig med fuld tracking, hvilket betyder, at alle rammer lakeres i fart uden stop, hvilket sikrer størst mulig produktivitet. Ligeledes er det robotten, der egenhændigt styrer hastigheden på conveyoren, således at små vinduer kan køres på maksimal hastighed, mens store døre uden vindue behøver længere tid, - alt dette håndterer robotten selv og har på den måde overtaget hele styringen.

Fra firmaet Greiff Industrimiljö AB kommer de to sprøjtebokse, der er forsynet med tørfilter for filtrering af den forbisprøjtede maling eller lak. Sprøjteboksene er opbygget i et hvidlakeret modulsystem og forsynet med vinduer, så der er maksimalt indsyn i sprøjteboksene. De er desuden forsynet med kraftige lysarmaturer over sprøjteområdet, så kvalitetskontrol er mulig.

Transporten af emner rundt i anlægget foregår på en Power & Free conveyor med vende- og bufferstationer ved af- og pålæsning, samt i flash-off og tørrezoner. Conveyoren styres i automatisk drift helt af robotten, mens den fra et centralt opstillet betjeningspanel kan styres og igangsættes manuelt.

Norgesvinduet har valgt at sprøjte alle rammer med et Airmix system, der gør det muligt, at komme ind i hjørner og de mange spor og slidser, der findes på døre og vinduesrammeprofiler.

Fra det nye pumperum, hvori der er placeret 5 pumper, pumpes malingen frem til et intellimix anlæg, hvorfra den ønskede farve kan vælges.

"Med en installation startende kort før jul 2004 og afsluttet straks efter nytår, var der tale om en meget kort monteringsfase. Indkøring og test af de mange funktioner forløb fint, trods det meget avancerede kommunikationssoftware, således at vi i dag har et utroligt fleksibelt og super moderne anlæg. Det kan sikre vores kvalitet fremover, men også give os store muligheder for at optimere vores lakeringsproces", udtaler projektleder Dag Ståle fra Norgesvinduet.